เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างบริหาร

คณะผู้บริหาร


นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม
เบอร์โทร : 093-2753885


นายสมชัย แซ่ไฮ้
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม
เบอร์โทร : 094-8142748


ร้อยโทสวัสดิ์ นาคสุขมูล
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม
เบอร์โทร : 081-1121474


นางสาวเดือนเพ็ญ จันต๊ะคาด
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 062-9376928


นายวัชระ ทะนันชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 086-1145936

 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2024 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft