เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ วิดีโอ MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 07/03/2024 เวลา 14:05:04 น.
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามเ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 06/02/2024 เวลา 14:49:53 น.
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 24/01/2024 เวลา 09:04:33 น.
Announcement of Tha Kham Subdistrict Municipality Subject: Policy of n ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 02/01/2024 เวลา 14:35:30 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจา ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 02/01/2024 เวลา 14:33:13 น.
ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 22/12/2023 เวลา 14:14:12 น.
ประกาศ รับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ดำรงตำแ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 21/11/2023 เวลา 11:38:48 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การตัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 13/11/2023 เวลา 09:44:43 น.
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 25/10/2023 เวลา 14:58:12 น.
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 25/10/2023 เวลา 14:57:42 น.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 12/10/2023 เวลา 16:36:41 น.
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปร ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 04/08/2023 เวลา 14:45:39 น.
แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 14/07/2023 เวลา 10:57:50 น.
คำสั่งเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 04/07/2023 เวลา 15:25:28 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกัน ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 03/07/2023 เวลา 09:09:05 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 28/06/2023 เวลา 11:15:05 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 26/06/2023 เวลา 13:48:30 น.
ประกาศศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง รับส ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 26/06/2023 เวลา 10:46:47 น.
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมั ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 23/06/2023 เวลา 16:19:21 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแล ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 22/06/2023 เวลา 09:26:59 น.

รายการข่าวทั้งหมด 318 รายการ : 16 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2024 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft