เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปร ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 04/08/2023 เวลา 14:45:39 น.
แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 14/07/2023 เวลา 10:57:50 น.
คำสั่งเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 04/07/2023 เวลา 15:25:28 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกัน ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 03/07/2023 เวลา 09:09:05 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 28/06/2023 เวลา 11:15:05 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 26/06/2023 เวลา 13:48:30 น.
ประกาศศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง รับส ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 26/06/2023 เวลา 10:46:47 น.
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมั ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 23/06/2023 เวลา 16:19:21 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแล ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 22/06/2023 เวลา 09:26:59 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 21/06/2023 เวลา 09:24:04 น.
ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลท่าข้าม ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 19/06/2023 เวลา 10:08:53 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 12/06/2023 เวลา 09:02:55 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 01/05/2023 เวลา 13:57:14 น.
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จัง ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 13/04/2023 เวลา 11:49:30 น.
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ประจำเ ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 05/04/2023 เวลา 09:24:49 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 28/03/2023 เวลา 16:36:56 น.
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรา ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 28/03/2023 เวลา 10:57:38 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ม ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 28/03/2023 เวลา 09:42:13 น.
การนำเข้าข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566 ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 28/03/2023 เวลา 09:38:36 น.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ...
  ...
  ประกาศเมื่อ 24/03/2023 เวลา 14:33:19 น.

รายการข่าวทั้งหมด 307 รายการ : 16 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2023 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft