เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน

           ตำบลท่าข้ามตั้งอยู่ระหว่างตำบลม่วงยายและตำบลปอ ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 15 กิโลเมตร และตำบลท่าข้ามตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอ 7 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด 149 กิโลเมตร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากอำเภอถึงจังหวัดเชียงรายประมาณ 3 ชั่วโมง 

 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2024 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft