เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.)
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • สรุปผลการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคมพ.ศ. 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
 •  
  เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
   
   
  เทศบาลตำบลท่าข้าม
  229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2024 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft