เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 • รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้ามครั้งแรก 7 พฤษภาคม 2564
 • รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562
 • รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562
 • รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562
 • รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
 • รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563
 • รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562
 • รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563
 • รายงานติดตามการป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่
 • สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้ที่2ประจำปี พ.ศ.2561
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
 •  
  เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
   
   
  เทศบาลตำบลท่าข้าม
  229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2024 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft