เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2567-2569)
 • ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรและนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรและนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566
 • แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2564-2566)
 • ประกาศนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561-2563)
 •  
  เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
   
   
  เทศบาลตำบลท่าข้าม
  229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2024 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft