เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลท่าข้าม
 • ประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้แผน 2565
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2562)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2563)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2564)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2565)
 • แผนปฏิบัติกานป้องกันการทุจริต (2561-2565)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2566-2570)
 •  
  เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
   
   
  เทศบาลตำบลท่าข้าม
  229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2023 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft