เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเงิน-การคลัง
 • รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานการเงินประจำแปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงาสนตรวจเงินแผ่นดิน
 • รายงานการเงินประจำแปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงาสนตรวจเงินแผ่นดิน
 • รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
 • รายงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564
 • รายงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564
 • รายงานไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564
 • รายงานไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564
 • รายงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565
 • รายงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565
 • บันทึกข้อความไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
 • รายงานการเงินประจำแปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงาสนตรวจเงินแผ่นดิน
 • งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2565
 • งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 • งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565
 • รายงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
 • งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 •  
  เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
   
   
  เทศบาลตำบลท่าข้าม
  229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2022 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft