เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเงิน-การคลัง
 • รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานการเงินประจำแปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงาสนตรวจเงินแผ่นดิน
 • รายงานการเงินประจำแปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงาสนตรวจเงินแผ่นดิน
 • รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
 • รายงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564
 • รายงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564
 • รายงานไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564
 • รายงานไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564
 • รายงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565
 • รายงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565
 • บันทึกข้อความไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
 • รายงานการเงินประจำแปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงาสนตรวจเงินแผ่นดิน
 • งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2565
 • งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 • งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565
 • รายงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
 • งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 • งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2565
 • งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565
 • แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1
 • แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2
 • แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3
 • แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4
 • งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565
 • งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565
 • งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 • งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565
 • งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2566
 • รายงาน ไตรมาสที่ 1
 • รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 • แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1
 • แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2
 • รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566
 • รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566
 • รายงาน ไตรมาสที่ 2
 • รายงานการเงินประจำแปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566
 • งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2566
 • งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566
 • งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566
 • รายงาน ไตรมาสที่ 3
 • งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566
 • งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566
 • งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566
 • งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2566
 • รายงาน ไตรมาสที่ 4
 • งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566
 • ประกาศงบการเงินประจำปี 2566
 • งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
 • งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566
 • งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2567
 • รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 •  
  เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
   
   
  เทศบาลตำบลท่าข้าม
  229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2024 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft