เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - ผลงาน : ลงพื้นที่ตรวจการซ่อมแซมถนนเส้นห้วยโป่งสายล่าง บ้านห้วยแล้ง หมู่ 2

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามนายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ กองช่างเทศบาลตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ตรวจการซ่อมแซมถนนเส้นห้วยโป่งสายล่าง บ้านห้วยแล้ง หมู่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2022 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft