เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - ผลงาน : ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ ฝายชุมชนบ้านขวากใต้

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอเวียงแก่น พร้อมด้วย นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านขวากใต้ ปล่อยพันธุ์ปลาบึก 20 ตัว และพันธุ์ปลาอื่นอีก 20,000 ตัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ฝายชุมชนบ้านขวากใต้ หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2022 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft